Thông tin chung về công ty:

– Tên doanh nghiệp: Công ty CP Bến xe Hà Nội.
– Địa chỉ trụ sở chính: Bến xe Giáp Bát (Tầng 2), Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.
– Điện thoại: (0243) 8642439      Fax: (0243) 8644536
– Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Toàn 

Tiền thân Công ty quản lý bến xe Hà Nội là Công ty vận tải hành khách phía Nam Hà Nội, theo quyết định 1818/QĐ-UB ngày 25/5/1996 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên và điều chỉnh nhiệm vụ Công ty vận tải hành khách phía Nam Hà Nội thành Công ty quản lý bến xe Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức:

Co Cau To ChucNgành nghề kinh doanh:

  •  Kinh doanh vận tải hành khách đường bộ.
  •  Kinh doanh khai thác bến xe.
  •  Xuất khẩu và cho thuê lao động có thời hạn ở nước ngoài.
  •  Kinh doanh vật tư, phụ tùng ngành GTVT.
  •  Sửa chữa các phương tiện vận tải.
  •  Kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê.
  •  Kinh doanh giao nhận hàng hóa và chuyển phát nhanh bưu phẩm trong nước.
Menu